Perşembe, Mart 25, 2010

Gene anayasa meseleleri

Bir sürü maddenin birbiri ardına koyulup helsinin bir defada oylanması tabiricaiz ise şark kurnazlığı çağrışımı yapıyor.

Bir bakana demişler ki böyle olması ( o çok sözünü ettikleri) Venedik kriterlerine uymuyor,

Bakan da demiş ki ( mealen) "Haklısınız ama yemekte de sadece patates veya domates olmaz karıştırılırsa lezzetli olur".

Bu nasıl bir ifade anlamak mümkün değil, yani bu kadar basitmidir, bir devletin geleceğini etkileyecek ve de onun temel sözleşmesi olan anayasadan bahsetmek.....

Muhterem Başbakan' da diyor ki size "üçgün mühlet gelin katılın, yoksa meclise getiririm , herhalde bu girişim ileride "üç gün" anayasası, ya da "patates domates anayasası" olarak adlandırılacak..

Şimdi anayasa değişiklik paketi hazırlayan hükümet, uzlaşı sağlanamaz ve değişiklik Meclis'te kabul edilmezse, paketi referanduma götürecek. Velakin hükümet paketin madde madde değil, bir bütün halinde oylanmasını istiyor.

Venedik Komisyonu'nun 2006 tarihli Referandumlarda İyi Uygulamalar Kılavuzu'nun 30. maddesi ise, hükümetin bu kararına karşı bir uyarı niteliğinde.

Madde şöyle:

- "İçerik birliği" özgür oy iradesinin daha da önemli bir gerekliliğidir. Seçmenler, aralarında bir bağ olmayan farklı sorulara aynı anda oy vermek zorunda bırakılmamalıdır. 

- Seçmenin sorulardan birini desteklerken bir başkasına karşı olabileceği dikkate alınmalıdır. 

- Bir metinde yapılacak değişiklik, çok sayıda farklı unsuru kapsıyorsa, halka bir dizi soru sorulmalıdır. Ancak, özellikle anayasa gibi bir metnin tümden değiştirilmesi, tabiidir ki, sadece birbiriyle bağlantılı unsurlarla ilişkili olamaz. Dolayısıyla bu durumda, içerik birliği gerekliliği geçerli olmaz. 

- Bir metnin, bir dizi bölümünü içeren, kökten değişikliği tümden değiştirmeye eş sayılabilir; ama bu, farklı bölümlerin ayrı ayrı halk oyuna sunulamayacağı anlamına gelmez."

haydi hayırlısı, bakalım işine gelinde  Avrupa da  gelmeyince ne ola..... 

Hiç yorum yok: