Cuma, Mart 25, 2011

Nasıl iştir anlamadım

Ben anlamadığım için anayasaya başvurdum

Baktım 25. madde şöyle diyor


VII. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti
Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.
Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.sonra 26. madde şöyle demekte


VIII. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti
Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.


e o zaman nedir bu?

3 yorum:

Burcu dedi ki...

haksızlık,nankörlük herşey....
yat dediğin yatmalı kalk dediğinde kalkmalı robot olup onların istediği gibi yaşamak demek :( özgürlük var sa eğer bu değil anladığımız.sevgiler...

Tanya's dedi ki...

Özgürlüklerin elimizden alındığı, anayasanın anlamını kaybedip içerik değiştirdiği çok zor günlerden geçiyoruz

Umudum aydınlığa ve özgürlüğe giden kapıyı tekrar bulup aralamak.

KYBELE F dedi ki...

MADDE 26- Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.
(Değişik: 3/10/2001-4709/9 md.) Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.bu işte şöyle bir şeydir..

hak ve özgürlükler kamu esenliği, milletin huzuru denilenerek kanun koyucu tarafından sınırladırılabilir durdurulabilir...

işte öyle bir şeydir...

bireye saygılı/dayalı bir anayasa gibi gözüken anayasadır.

kemdir kümdür....